لیست قیمت انواع فر قنادی 

قیمت فر قنادی 32 دیس   75.000.000 __65.000.000
قیمت فر قنادی (LF)    85.000.000- 75.000.000
قیمت مینی فر قنادی 60.000.000-55.000.000
قیمت فر گردان بخار دار فانتزی 120.000.000-85.000.000 
 قیمت مینی فر  بخاردار     85.000.000- 60.000.000
اتاقک تخمیر

اتاقک تخمیر


 روندر دیوایدر

روندر دیوایدر

مشخصات فنی
مدل
حداقل وزن چانه
حداکثر وزن چانه
تعداد چانه درساعتت
وزن دستگاه
FRRD20
70 gr
180 gr
3600
350 kg
FRRD20
50 gr
120 gr
5400
360 kg

فر گردان مشعل در کنار

فر گردان مشعل در کنار

مشخصات فنی
مدل
FI32(NB)
طول
155(cm)
عرض
200(cm)
ارتفاع
260(cm)
نوع برق (مصرف kw.h)
(تکفاز220(v))-2(kw.h)
(سه فار(380(v)-3(kw.h)
نوع سوخت
گاز
گازوِئیل
تعداد طبقات
16
تعداد سینی
16
32
ظرفیت سینی
(80×60)
(60×40)
ظرفیت تولید در یک شیفت
800-1000(kg.8h)
وزن تقریبی
2000(kg)

فر گردان مشعل از جلو

فر گردان مشعل از جلو

مشخصات فنی
مدل
FI32(NF)
طول
215(cm)
عرض
140(cm)
ارتفاع
260(cm)
نوع برق (مصرف kw.h)
(تکفاز220(v))-2(kw.h)
(سه فار(380(v)-3(kw.h)
نوع سوخت
گاز
گازوِئیل
تعداد طبقات
16
تعداد سینی
16
32
ظرفیت سینی
(80×60)
(60×40)
ظرفیت تولید در یک شیفت
800-1000(kg.8h)
وزن تقریبی
2000(kg)

فر قنادی خانگی

فر قنادی خانگی

مشخصات فنی
مدل
FI8-10-12 (N)
طول
110 (cm)
عمق
140(cm)
ارتفاع
260(cm)
نوع برق (مصرف )
(سه فار(380(v)-2.2(kw.h)
(تکفاز220(v))-1.8(kw.h)
نوع سوخت
گاز
گازوِئیل
تعداد طبقات
8-10-12
تعداد سینی
8-10-12
ظرفیت سینی
(60×40)
ظرفیت تولید در یک شیفت
200-250 (kg.8h)
وزن تقریبی
1100(kg)

مینی فر  قنادی گردان

مینی فر قنادی گردان

مشخصات فنی
مدل
FI16(N)
طول
120 (cm)
عمق
170(cm)
ارتفاع
260(cm)
نوع برق (مصرف )
(تکفاز220(v))-1.8(kw.h)
(سه فار(380(v)-2.2(kw.h)
نوع سوخت
گاز
گازوِئیل
تعداد طبقات
16
تعداد سینی
16
ظرفیت سینی
(60×40)
ظرفیت تولید در یک شیفت
400-550 (kg.8h)
وزن تقریبی
1600(kg)