این‌که چه کسی با چه انگیزه‌ای آرد و روغن و شکر را مخلوط کرد و از خمیر نرم به دست آمده،گلوله هایی درست کرده و با دست به انها فرم داده و در تنور داغی گذاشت تا طلایی شود ، درست مشخص نیست؛ ولی چیزی که واضح و مبرهن است آن است که امروزه میلیون ها ایرانی را عاشق ان ایده ی خلاقانه ی خود کرده است.
مردم خاورمیانه عاشق شیرینی‌های پرشهد هستند؛ اروپایی‌ها به خوردن شیرینی همراه با صبحانه میل دارند و مردم جنوب شرقی آسیا نیز مشتری شیرینی‌های برنجی و بخارپز هستند و ما ایرانی‌ها به شیوه هر چه پیش آید خوش‌آید،به تمامیه شیرینی جات علاقه نشان داده ایم.
در عهد ناصری قناد به کسی اطلاق میشد که قند  و نقل و نبات میفروخت، در ایران قند خوب تولید نمیشد و قند تولید شده با ذائقه ی ایرانیان سازگار نبود به همین دلیل اکثر قند ها ی موجود در بازار از کشور شوروی و بلژیک وارد میشند ناصردین شاه تصمیم به احداث کارخانه قندی در کهریزک کرد که با توطئه ی بیگانگان به سر انجام نرسید و سپس در دوران حکومت پهلوی توسط رضا شاه  احداث و راه اندازی شد.
پیدایش شیرینی در سبد کالای ایرانیان در اوایل قرن 13 بود که،درست  و دقیق مشخص نیست که تقلید از اروپاییان بوده و یا یک تفکر ایرانی و یا شاید یک اتفاق؛ ولی چیزی ک روشن است این است که خوردن شیرینی در ایران به سرعت همه گیر شد.
این سر اغازی برای پیدایش صنعت پخت در ایران بود که تا اواسط دهه ی چهارم تمامیه پخت ها اعم از نان و شیرینی ،با مشقت های فراوانی که داشت کاملا سنتی صورت میگرفت.
در اوایل دهه ی پنجم ماشین الات پخت به تدریج وارد ایران شد  ولی کاربران به علت های متعدد یا تمایلی به فعالیت با این ماشین الات نداشته و یا توانایی خرید این ماشین آلات را نداشتند.
با پیدایش انقلاب و بومی سازی این ماشین آلات ، عرصه ی جدیدی با عنوان صنعت پخت در ایران شکل گرفت.
شرکت فریمان در سال 1369 دست به احداث کارگاه تولیدی فر های قنادی زد و اکنون میتواند افتخار کند که سهم به سزایی در این صنعتی شدن کارگاه های تولیدی داشته است.
اکنون گروه صنعتی فریمان در راستای تعهد به پایداری و صرفه جویی در انرژی ، تحقیقاتی به عمل اورده که موجب صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از ورود آلاینده های مضرر به محیط زیست می شود واکنون مفتخر است با تولید و ورود این دستگاه ها به بازار؛توانسته بخشی از سهم خود را ، در حفظ سرمایه  و محیط زیست جامه ی عمل بپوشاند.

Who made the blend of flour, oil and sugar, made from soft pulp, made bullets and placed them in hands and placed them in a hot oven to become golden, its not clear, but what is clear And it is clear that millions of Iranians now love their creative ideas.
The people of the Middle East love the sweet flavors; Europeans are eating sweet pastries with breakfast, and the people of southeastern Asia are also customers of brass and steamed sweets, and we Iranians are happy in every way, and we are interested in all sweets.
During the Naseri era, Ghannad was referred to someone who sold sugar and sugar, sugar was not produced well in Iran, and sugar produced was not compatible with Iranian taste, therefore most of the sugar in the market come from the Soviet Union and Belgium. Nasriddin The Shah decided to build a sugar factory in Kahrizak, which did not end with the conspiracy of foreigners, and then was established by Reza Shah during the reign of Pahlavi.
The emergence of a sweet in the Iranian goods basket in the early 13th century, it is not clear exactly who was imitation of Europeans, either an Iranian thought or perhaps a coincidence, but something clear is that eating sweets in Iran is pandering fast. Became
This was the main occasion for the emergence of the baking industry in Iran, which by the middle of the 4th century all kinds of baking, including bread and sweets, were very commonplace with traditional traditions.
In the early fifties, baking machines gradually entered Iran, but users did not have the ability to buy these machines for a number of reasons or were reluctant to operate.
With the advent of the revolution and the localization of these machines, a new field was formed in the name of the bake industry in Iran.
Feriman Company started construction of a bakery factory in 1369 and now it can be proud that it has had a significant share in this industrialization of manufacturing workshops.
Now, the feriman Industrial Group, in pursuit of its commitment to sustainability and energy saving, has undertaken research to save costs and prevent the introduction of harmful pollutants into the environment, and is now proud of the production and entry of these devices into the market. ; He has been able to take part in his contribution to protecting capital and the environment.