اگر کسی برای داشتن یک پخت ایده آل ارزش قائل شود ،فر های قنادی گردان گروه صنعتی فریمان ؛که کار آمد ترین ومقرون به صرفه ترین فر قنادی گردان موجود در بازار داخلیمی باشد را انتخاب میکند این یک شعار تبلیغاتی نیست چون در صد ها کارگاه قنادی کوچک و بزگ،به اثبات رسیده است. 
فرهای قنادی ساخت مجموعه فریمان در کیفیت پخت و مصرف انرژی بی نظیر بوده و این برجستگی در فر های مدل جدید  این شرکت افزایش یافته است.
مساله اصلی ماشین آلات صنعتی کیفیت خروجی این ماشین آلات می باشد، که در فر های قنادی ، کیفیت پخت محصول مورد نظر میباشد.
از شایع ترین دغدغه های قنادان وکاربران فر های گردان پخت یکنواخت
محصولات می باشد ولی برای داشتن پختی با کیفیت بی نظیر یکنواختی پخت شاید کمترین اهمیت را داشته 
باشد؛ دراکثر فر های قنادی گردان ساخت داخل اتاقک پخت ایزوله نبوده و هوای محیط ، به داخل  فر راه یافته و این مساله باعث پایین آمدن کیفیت پخت محصولات، به ویژه محصولات حجیم  مانند انواع شیرینی های کره ایی و انواع نان های فانتزی میشود.این مشکل در شرایط آب وهوایی غیر عادی تشدید شده و باعث پایین آمدن کیفیت محصولات می شود.
فریمان با عایق بندی و طراحی دربی  مناسب وشکیل برای دستگاه های خود، تبادل حرارتی را به حداقل رسانده و توانسته بخش به سزایی از مشکلات ذکر شده را حل نماید.
همچنین سیستم کنترل حرارت و تنظیم هوای دستگاه، توانسته انتقال حرارت دقیق و پیوسته و کاملا یکنواخت را به مشتریان  تضمین کند.
حرارت غیر مستقیم و گرمای مناسب، سیستم بخار با عملکرد بالا و جداره هایی با عایق بندی مناسب، همگی دست به دست یکدیگر داده تا امکان پخت بدون وقفه را برای مشتریان فراهم سازد. 

If someone values a perfect bake,The Freiman Industrial Groups Container Flour;The most affordable baking oven in the domestic market
This is not a promotional slogan It has been proven in hundreds of small and small pastry shops.
The freshness fresheners of the Framman collection are unrivaled in terms of baking quality and energy consumption, and this prominence has grown in the companys new model frames.
The main issue of the industrial machinery is the quality of the output of these machines, which is the quality of the baked product in the confectionery oven. Among the most common concerns of the confectionary and the users of the uniform baking ovens
The products are unique, but for the sake of having unparalleled baking quality, baking uniformity may be of little importance
In most of the confectionary ovens, the inside of the baking chamber is not isolated and ambient air is brought to the oven, which reduces the quality of baking products, especially bulky products, such as all kinds of Korean sweets and all kinds of fantasy breads. The problem is aggravated by unusual weather conditions and lowers the quality of the products.
Our team has minimized the thermal exchange and is able to solve a number of problems by insulating and designing a suitable derby for their devices.
Also, the heat control and air conditioning system of the device, has been able to ensure a constant, continuous and uniform heat transfer to customers.
Indirect heat and good heat, high performance steam systems and suitable insulating walls all work together to provide uninterrupted cooking for customers.