2724 بازدید

توضیحات

این دستگاه برای تولیدی های کوچک و بزرگ نان های فانتزی مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه فوق کارایی دو دستگاه در یک دستگاه را دارد؛به صورتی که قابلیت تقسیم کردن خمیر (دیوایدر)و گردکردن و چانه گرفتن خمیر(روندر) را ب صورت هم زمان انجام داده و علاوه بر بالا بودن سرعت دستگاه؛در تقسیم کردن خمیر،کمتریت آسیب را به بافت خمیر رسانده و باعث ارتقا کیفیت نان میشود.

جدول فنی

مشخصات فنی
مدل
حداقل وزن چانه
حداکثر وزن چانه
تعداد چانه درساعتت
وزن دستگاه
FRRD20
70 gr
180 gr
3600
350 kg
FRRD20
50 gr
120 gr
5400
360 kg

    ویدئو روندر دیوایدر

    تصاویر مرتبط